środa, 25 maja 2016

Stawianie sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Budowa ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady Winylowe na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy projektowane balustrady PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy proponowane balaski Winylowe na plot i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz